Gramatyka włoska
Przymiotniki i zaimki dzierżawcze w języku włoskim

Przymiotniki dzierżawcze (aggettivi possessivi) mają za zadanie określić przynależność jakiegoś rzeczownika, a więc wskazują czyj jest dany przedmiot, członek rodziny, zwierzę itd. Podlegają dokładnie tym samym zasadom, co wszystkie inne przymiotniki, a więc ich końcówka dopasowuje się do rodzaju i liczby rzeczownika „posiadanego”.

SINGOLAREPLURALE
maschilefemminilemaschilefemminile
il mio canela mia borsai miei canile mie borse
il tuo canela tua borsai tuoi canile tue borse
il suo canela sua borsai suoi canile sue borse
il nostro canela nostra borsai nostri canile nostre borse
il vostro canela vostra borsai vostri canile vostre borse
il loro canela loro borsai loro canile loro borse

Przy nauce przymiotników dzierżawczych na samym początku ważne jest zapamiętać, że:

  • Forma suo/sua/suoi/sue może oznaczać zarówno “jego”, jak i „jej”, dlatego że końcówka przymiotnika odnosi się do rzeczy posiadanej, a nie do posiadacza. Dlatego na przykład w wypowiedzi: „Il suo orologio è costoso” nie można stwierdzić na podstawie tego pojedynczego zdania, czyj zegarek jest drogi: czy jego, czy jej. Żeby uniknąć nieporozumień możemy doprecyzować przynależność za pomocą przyimka „di”: „L’orologio di Sara è costoso”.
  • Forma loro jest jedyną, która nie zmienia się w zależności od liczby i rodzaju, a więc kiedy jakiś przedmiot jest „ich”, użyjemy niezmiennie „loro”, nieważne czy będzie chodziło o samochód, czy o książki: „La loro macchina è rotta” (ich samochód jest zepsuty), „I loro libri sono interessanti” (ich książki są interesujące).

Przymiotniki dzierżawcze z członkami rodziny

Dodatkowo przymiotniki dzierżawcze kierują się pewnymi regułami w połączeniu z członkami rodziny: w niektórych przypadkach rodzajnik jest bowiem pomijany, a w innych występuje normalnie, tak jak przy każdym innym rzeczowniku.

Rodzajnik pomijamy, jeśli:

  • Przymiotnik dzierżawczy występuje przed członkiem rodziny w liczbie pojedynczej, np.: „mia madre è una brava cuoca” (moja mama jest dobrą kucharką), „tua sorella si comporta male” (twoja siostra źle się zachowuje), „nostro zio ha 53 anni” (nasz wujek ma 53 lata);

Rodzajnik stosujemy:

  • Przy rzeczowniku oznaczającym pokrewieństwo w liczbie mnogiej, np.: „i miei genitori sono fantastici” (moi rodzice są fantastyczni), „i suoi fratelli vanno a scuola” (jego/jej bracia chodzą do szkoły);
  • Przy słówku „loro” (ich), nieważne czy chodzi tu o członka rodziny w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej, np.: „la loro zia è molto gentile” (ich ciocia jest bardzo miła), „i loro zii ballano bene” (ich wujkowie dobrze tańczą);
  • Jeśli członek rodziny, nawet w liczbie pojedynczej, ma jakieś dodatkowe określenie, np.: „la mia cara sorella mi ha comprato un vestito” (moja droga siostra kupiła mi sukienkę), „quanti anni ha il tuo fratello minore?” (ile lat ma twój młodszy brat?);
  • Przy używaniu zdrobnień wobec osób spokrewnionych, np.: „il mio nipotino è un bravo ragazzo” (mój wnuczuś jest zdolnym chłopcem), „oggi la mia mamma e il mio papà mi accompagnano alla stazione” (dziś moja mama/mamusia i tata/tatuś odwiozą mnie na stację), „come si chiama il tuo fratellino?” (jak ma na imię twój braciszek?). W praktyce jednak zasada ta jest stosowana przede wszystkim w oficjalnych środkach przekazu, takich jak telewizja, prasa czy literatura. Podczas zwykłych konwersacji na co dzień Włosi i tak przeważnie pomijają rodzajnik przy zdrobnieniach, odnosząc się do zasady, według której przy członku rodziny w liczbie pojedynczej rodzajnika nie ma.

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze (pronomi possessivi), podobnie jak przymiotniki dzierżawcze, odmieniają się przez liczbę i rodzaj. Różnica jest jednak taka, że zaimki występują samodzielnie, zastępując użyty wcześniej rzeczownik, stosuje się je zatem, aby nie powtarzać kolejny raz tego samego słowa:

La loro madre lavora in un negozio di abbigliamento, la nostra in un ufficio. – Ich mama pracuje w sklepie odzieżowym, nasza (mama) w biurze.

Sua sorella è più intelligente della mia. – Jego/jej siostra jest inteligentniejsza niż moja.

La vostra casa si trova vicino alla chiesa, la loro invece di fronte all’ospedale. – Wasz dom znajduje się blisko kościoła, ich (dom) natomiast naprzeciwko szpitala.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!