Gramatyka włoska
Preposizione per, czyli przyimek per język włoski

Przyimka per używa się do określania:

  • Miejsca, najczęściej w znaczeniu przez lub do (z czasownikiem partire), np.:

Passo per il centro/per la piazza. – Przechodzę przez centrum/przez plac.

Passiamo per Firenze. – Przejeżdżamy przez Florencję.

Parto per la Francia. – Wyjeżdżam do Francji.

Partiamo per la Sicilia. – Wyjeżdżamy na Sycylię.

I miei genitori partono per la montagna. – Moi rodzice ruszają w góry.

  • Czasu, najczęściej do precyzowania, przez ile czasu coś się robiło (w przeszłości!) lub na kiedy ma być zrobione, np.:

Per tutta la vita – przez całe życie

Per tutto il tempo – przez cały czas

Per cinque anni – przez pięć lat

Per due ore – przez dwie godziny

Per domani – na jutro

Per la settimana prossima – na następny tydzień

Mia mamma ha abitato e lavorato in Spagna per dieci anni. – Moja mama mieszkała i pracowała w Hiszpanii przez dziesięć lat (ale już tego nie robi).

Mio marito mi ha tradito per tutto questo tempo. – Mój mąż zdradzał mnie przez cały ten czas.

Che programmi hai per domani/il fine settimana? – Jakie masz plany na jutro/na weekend?

Dovete finire questi compiti per la settimana prossima. – Musicie skończyć te zadania na następny tydzień.

  • Celowości (poza czasownikami andare i venire, które łączą się wtedy z a), przeznaczenia, np.:

Un regalo per Lisa – prezent dla Lisy

Una lettera per te – list dla ciebie

Ci incontriamo per fare shopping insieme. – Spotykamy się, żeby zrobić razem zakupy.

Ti chiamo per dirti una cosa. – Dzwonię do ciebie, żeby coś ci powiedzieć.

Faccio sport per stare bene. – Uprawiam sport, żeby czuć się dobrze.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!