Gramatyka włoska
Preposizione in, czyli przyimek in język włoski

Przyimka in używa się do określania:

  • Miejsca oraz kierunku, przede wszystkim przed nazwami państw, regionów, kontynentów oraz większych wysp, np.:

Abito in Polonia. – Mieszkam w Polsce.

La Spagna si trova in Europa. – Hiszpania znajduje się w Europie.

Vanno in Toscana. – Jadą do Toskanii.

In Sicilia ci sono tante spiagge. – Na Sycylii jest wiele plaż.

Nella mia camera c’è una finestra. – W moim pokoju jest jedno okno.

  • Miejsca, przed konkretnymi rzeczownikami, np.:

In centro (do centrum, w centrum)

In giardino (do ogrodu, w ogrodzie)

In montagna (w góry, w górach)

In campagna (na wieś, na wsi)

In ufficio (do biura, w biurze)

In città (do miasta, w mieście)

In pizzeria, in libreria, in gelateria (do/w pizzerii, do/w księgarni, do/w lodziarni)  preposizione in używamy zatem do wszystkich miejsc, które mają końcówkę „-eria”

In palestra (na siłownię, na siłowni)

In piscina (na basen, na basenie)

In banca (do banku, w banku)

In chiesa (do kościoła, w kościele)

Per mantenermi in forma vado in palestra tre volte alla settimana. – Żeby utrzymać się w formie, chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu.

Preferisci vivere in campagna o in città? – Wolisz mieszkać na wsi czy w mieście?

Sono una segretaria, lavoro in un ufficio. – Jestem sekretarką, pracuję w biurze.

  • Czasu, między innymi przy określaniu lat czy pór roku, np.:

In estate si va in vacanza. – W lato jeździ się na wakacje.

Sono nata nel 1996. – Urodziłam się w 1996 roku.

In inverno fa freddo, specialmente a gennaio. – W zimę jest zimno, zwłaszcza w styczniu.

Ci vediamo nel pomeriggio. – Widzimy się popołudniu.

Devo finire questo progetto in cinque giorni. – Muszę skończyć ten projekt w pięć dni.

  • Sposobu, w stałych zwrotach, np:

Andare in macchina/in treno/in autobus/in metro – jechać samochodem/pociągiem/autobusem/metrem

Attenzione! Preposizione in używamy tylko wtedy, kiedy mówimy ogólnie o środku transportu, którym podróżujemy. Kiedy dodajemy do niego jakąś informację, używa się już preposizione con, np.: Andiamo al lavoro in autobus (jedziemy do pracy autobusem) ALE Andiamo al lavoro con l’autobus 603/delle 7:08 (jedziemy do pracy autobusem numer 603/z godziny 7:08) lub Andiamo al lavoro con la nostra macchina (jedziemy do pracy naszym autem)

Essere/arrivare in ritardo – być spóźnionym/dotrzeć spóźnionym

In orario/in tempo – na czas

Pagare in contanti – płacić gotówką

In anticipo – z góry, z wyprzedzeniem

Dire in segreto/in poche parole/in breve – powiedzieć w tajemnicy/w kilku słowach/krótko, pokrótce

Purtroppo non posso pagare in contanti, accettate la carta? – Niestety nie mogę zapłacić gotówką, akceptujecie kartę?

Il treno per Milano è arrivato in orario. – Pociąg do Mediolanu dotarł na czas, punktualnie.

Sarei grata per tutte le informazioni, la ringrazio in anticipo. – Byłabym wdzięczna za wszystkie informacje, z góry dziękuję!

Te l’ho detto in segreto, non dovevi dirlo agli altri. – Powiedziałam ci to w sekrecie, miałeś nie mówić tego innym.

  • Przy wyrażeniach przyimkowych, takich jak:

In fondo – na końcu, w głębi, w głębi duszy

In fondo al corridoio/a destra/a sinistra – na końcu korytarza/w głębi po prawo/po lewo

In compagnia di… – w towarzystwie kogoś

In riva al mare – nad brzegiem morza

In mezzo al nulla/al deserto/alla strada/alla natura/alla folla/alla gente – pośrodku niczego (na pustkowiu)/na środku pustyni/pośrodku drogi/wśród natury/w tłumie/wśród ludzi

In merito a – na temat, odnośnie

La Corte di giustizia ha preso la decisione finale in merito alle sanzioni. – Trybunał Sprawiedliwości podjął decyzję odnośnie sankcji.

Il telefono non prende, mi trovo in mezzo al nulla… – Nie mam zasięgu, znajduję się pośrodku niczego/na odludziu…

Ieri abbiamo trascorso una bella giornata in compagnia della famiglia. – Wczoraj spędziliśmy fajny dzień w towarzystwie rodziny.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!