Gramatyka włoska
Preposizione fra/tra, czyli przyimek fra/tra język włoski

Przyimka fra/tra używa się do określania:

  • Miejsca, najczęściej aby sprecyzować, że coś znajduje się pomiędzy albo wśród czegoś, np.:

Il negozio si trova fra la farmacia e il parco. – Sklep znajduje się pomiędzy apteką a parkiem.

Questo deve rimanere tra noi due. – To musi pozostać między naszą dwójką.

Stai tranquillo, sei tra gli amici. – Bądź spokojny, jesteś wśród przyjaciół.

Fra i motivi per cui non fanno sport, i giovani hanno elencato… – Wśród powodów, dla których nie uprawiają sportu, młodzi wymienili…

  • Czasu, w znaczeniu „za ile czasu”, np.:

Non preoccuparti, torno fra cinque mesi. – Nie martw się, wracam za pięć miesięcy.

Abbiamo un esame molto importante tra una settimana. – Mamy bardzo ważny egzamin za tydzień.

Le lezioni cominciano fra due minuti. – Lekcje zaczynają się za dwie minuty.

Attenzione! Preposizioni fra oraz tra są używane zamiennie, jednak w przypadkach, w których występują obok siebie dwie podobne sylaby, wybór jest nam narzucony, np.:

Ci vediamo fra tre minuti (nie: tra tre minuti). – Widzimy się za trzy minuty.

Ci aiutiamo tra fratelli (nie: fra fratelli). – Pomagamy sobie wśród braci.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!