Gramatyka włoska
Passato prossimo: avere czy essere? język włoski

W lekcji poświęconej passato prossimo (czas przeszły dokonany) zostało wyjaśnione, które czasowniki w języku włoskim odmieniają się z czasownikiem posiłkowym avere, a które z essere. Z tej lekcji wynikało, że z essere odmieniają się przede wszystkim czasowniki związane z ruchem, zmianą miejsca lub stanu, a także wszystkie czasowniki zwrotne.

W dzisiejszej lekcji zaprezentowane zostaną natomiast verbi con la doppia possibilità, czyli czasowniki z podwójną możliwością, mogące odmienić się z avere lub essere, w zależności od kontekstu i znaczenia. W większości przypadków w języku włoskim wystarczy zapamiętać, że z essere odmieniają się te czasowniki, które nie posiadają dopełnienia, a więc mówią o czynności samej w sobie i często można je przetłumaczyć na język polski jako czasowniki zwrotne, które w języku włoskim czasownikami zwrotnymi nie są (a więc nie posiadają zaimka zwrotnego si).

Przyjrzyjmy się następującym przykładom:

Ieri sera lo spettacolo è finito tardi, a mezzanotte. – Wczoraj wieczorem spektakl skończył się późno, o północy. spektakl się skończył, sam z siebie, a nie skończył coś, więc mówimy o bardziej „aktywnej” stronie czasownika

Martina ha finito il libro. – Martina skończyła książkę. w tym zdaniu natomiast występuje dopełnienie, dlatego, że Martina skończyła książkę, a nie „skończyła się”

La lezione è iniziata/cominciata puntualmente alle 9. – Lekcja zaczęła się punktualnie o dziewiątej.

Luigi ha iniziato/cominciato il corso d’italiano la settimana scorsa. – Luigi zaczął kurs włoskiego w zeszłym tygodniu. znowu przekazujemy, że ktoś zaczął coś, a nie zaczął się

L’anno scorso abbiamo cambiato lavoro. – W zeszłym roku zmieniliśmy pracę. występuje dopełnienie, zmieniliśmy nie siebie, a pracę

La vita di Giancarlo l’anno scorso è cambiata molto. – Życie Giancarlo zmieniło się bardzo w zeszłym roku.

Il nostro mondo è cambiato nel corso degli ultimi anni. – Nasz świat zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.

Ultimamente ho migliorato il mio francese. – Ostatnio polepszyłem swój francuski. polepszyłem coś, a nie siebie

La situazione a casa finalmente è migliorata. – Sytuacja w domu w końcu się polepszyła/poprawiła.

L’alcol ha aumentato la tua pressione sanguigna. – Alkohol zwiększył twoje ciśnienie krwi.

La temperatura è aumentata nel corso della giornata, ora possiamo fare il bagno nel mare. – Temperatura zwiększyła się w ciągu dnia, teraz możemy już wykąpać się w morzu.

Il ladro è saltato dalla finestra. – Złodziej wyskończył przez okno. mamy tutaj czasownik saltare w znaczeniu „skakać”, a więc czynność związana z ruchem

Sono saltata alla conclusione sbagliata. – Za szybko doszłam do złych wniosków.

Ieri abbiamo saltato la colazione, non avevamo fame prima dell’esame. – Wczoraj pominęliśmy kolację, nie byliśmy głodni przed egzaminem. tu czasownik saltare przybiera znaczenie pominąć, przeskoczyć coś (np. posiłek, lekcję, reklamy na stronie)

Ho continuato la mia ricerca per due giorni. – Kontynuowałem moje badania/poszukiwania przez dwa dni.

Il film è continuato fino a tardi. – Film trwał/ciągnął się do późna.

L’anno scorso il dottore ha guarito molti pazienti. – W zeszłym roku doktor wyleczył dużo pacjentów.

Mi sento sollevato perché mia nonna è guarita. – Czuję ulgę, ponieważ moja babcia wyzdrowiała/wyleczyła się.

Marco è cresciuto così in fretta. – Marek dorósł/urósł tak szybko.

Ho cresciuto due figli da sola. – Wychowałam dwoje dzieci sama.

Abbiamo passato un esame difficile. – Zdaliśmy trudny egzamin.

Purtroppo il tempo è passato troppo velocemente in ferie. – Niestety czas zbyt szybko minął na urlopie.

Sono passato dai miei genitori per salutarli. – Wstąpiłem/wskoczyłem do moich rodziców, żeby się z nimi przywitać.

Siete scesi alla fermata giusta? – Wysiedliście na właściwym przystanku? podstawowe znaczenie czasownika scendere to „schodzić, wychodzić, np. z autobusu/pociągu itd.”, dlatego naturalnie związany jest on z ruchem

Abbiamo sceso le scale in fretta. – Zeszliśmy po schodach w pośpiechu. „scendere le scale” w znaczeniu “schodzić po schodach” jest wyjątkiem w zasadzie związanej z ruchem i tym konkretnym czasownikiem

Sono corsa a comprare una bottiglia di vino prima della chiusura. – Pobiegłam kupić butelkę wina przed zamknięciem. czasownik “correre” (biegać) też jest ciekawym przypadkiem, ponieważ kiedy wskazujemy cel biegu, odmieniamy go z essere

Siamo corsi a casa. – Pobiegliśmy do domu.

Abbiamo corso per due ore. – Biegaliśmy przez dwie godziny. w przypadku opisywania czynności biegania bez wskazania konkretnego celu, tylko raczej jako czynność samą w sobie, stosujemy avere

Carla ha corso un grosso rischio fidandosi di quell’uomo. – Carla podjęła olbrzymie ryzyko/dużo zaryzykowała, ufając temu mężczyźnie. “correre un rischio” jako podjąć ryzyko jest stałym zwrotem, odmienianym zawsze z avere

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!