Gramatyka włoska
Imperfetto, czyli czas przeszły niedokonany język włoski

Imperfetto jest czasem przeszłym ciągłym, niedokonanym, służy zatem do opisywania czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale nie zostały dokończone lub się powtarzały. Będzie go to różniło od czasu passato prossimo, używanego w przypadku czynności jednorazowych, zakończonych.

Zastosowanie

Czasu imperfetto używa się do:

  • Opisów przeszłości: „In passato la mia città eradiversa: non c’eranomolti negozi e centri commerciali, la vita non costavamolto e c’erameno traffico” (w przeszłości moje miasto było inne: nie było tylu sklepów i centrów handlowych, życie nie kosztowało dużo i było mniej korków na ulicy);
  • Opisywania czynności „zwyczajowych”, powtarzających się w przeszłości: Da bambina in vacanza andavo spesso dai miei nonni” (jako dziecko często jeździłam na wakacje do dziadków), „Quando era giovane, mio fratello giocava a calcio, era molto sportivo e passavo il suo tempo libero in palestra” (kiedy był młody, mój brat grał w piłkę nożną, był bardzo wysportowany i spędzał swój wolny czas na siłowni);
  • Opisywania czynności niedokończonych w przeszłości, będących w trakcie ich trwania: „Ieri, mentre studiavo, mia madre preparava il pranzo in cucina” (wczoraj, podczas gdy się uczyłam, moja mama przygotowywała obiad w kuchni), „guardavamo la tv quando è tornato nostro padre” (oglądaliśmy telewizję, kiedy wrócił nasz tata);
  • Opisów i narracji: „ieri era una giornata bellissima, c’era il sole, gli uccellini cantavano e i bambini giocavano fuori” (wczoraj był przepiękny dzień, było słońce, ptaki śpiewały, a dzieci bawiły się na zewnątrz).

Odmiana czasownika regularnego w języku włoskim

Żeby odmienić poprawnie czasownik regularny w czasie imperfetto, odcinamy końcówkę czasownika („-are”, „-ere” lub „ire) i w jej miejsce wstawiamy te typowe dla tego czasu:


Grupa I (-are)Grupa II (-ere)Grupa III (-ire)
IoMangiavoLeggevoDormivo
TuMangiaviLeggeviDormivi
Lui/leiMangiavaLeggevaDormiva
NoiMangiavamoLeggevamoDormivamo
VoiMangiavateLeggevateDormivate
LoroMangiavanoLeggevanoDormivano

Jak zawsze jednak w języku włoskim występują również czasowniki nieregularne. Najważniejsze z nich w czasie imperfetto to:


Essere (być)Fare (robić)Dire (mówić)Bere (pić)Tradurre (tłumaczyć)
IoEroFacevoDicevoBevevoTraducevo
TuEriFaceviDiceviBeveviTraducevi
Lui/leiEraFacevaDicevaBevevaTraduceva
NoiEravamoFacevamoDicevamoBevevamoTraducevamo
VoiEravateFacevateDicevateBevevateTraducevate
LoroEranoFacevanoDicevanoBevevanoTraducevano

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne odmieniają się zgodnie ze swoją grupą koniugacyjną, regularnie, a ich zaimek zwrotny stoi na początku. Na przykład czasownik truccarsi (malować się) będzie odmieniał się w następujący sposób:

Mi truccavo

Ti truccavi

Si truccava

Ci truccavamo

Vi truccavate

Si truccavano

Zwroty typowe dla tego czasu:

Mentre – podczas gdy

Da bambino/a – za dzieciaka

Da ragazzo/da ragazza/da giovane – za młodu

Da adulto/a – w dorosłości, jako dorosły/a

Quando ero piccolo/piccola – kiedy byłam mały/mała

Przykłady użycia imperfetto w zdaniach:

Come eri da piccola? Ero una ragazza ben educata e tranquilla. – Jaka byłaś za młodu? Byłam dobrze wychowaną i spokojną dziewczynką.

Mio padre da giovane aveva una barba lunga e i capelli biondi. – Mój tata, gdy był młody, miał długą brodę i blond włosy.

Ieri non siamo andati a scuola perché avevamo la febbre alta. – Nie poszliśmy wczoraj do szkoły, bo mieliśmy wysoką gorączkę.

Mentre dormivate, io lavoravo. – Podczas gdy wy spaliście, ja pracowałem.

Trenta anni fa la vita era diversa: la gente non viaggiava così spesso e tutto era più economico. – Trzydzieści lat temu życie było inne: ludzie tak dużo nie podróżowali i wszystko było tańsze.

Mi ricordo che quando ero piccolo non mi piaceva giocare con altri bambini, ero piuttosto timido. – Pamiętam, że jak byłam mały, nie lubiłem bawić się z innymi dziećmi, byłem raczej nieśmiały.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!