Gramatyka włoska
Futuro semplice, czyli czas przyszły prosty język włoski

Futuro semplice jest czasem przyszłym prostym. Służy on przede wszystkim do:

  • Opisywania czynności i planów, które wydarzą się w przyszłości, np.: „Questo sabato probabilmente andremo tutti al mare” (w tę sobotę prawdopodobnie pojedziemy wszyscy nad morze), „Laura si trasferirà in Inghilterra l’anno prossimo” (Laura przeprowadzi się do Anglii w następnym roku), „Quando risponderete ai nostri messaggi?” (kiedy odpiszecie na nasze wiadomości?);
  • Mówienia o prognozie pogody, np.: „Il meteo dice che domani pioverà tutto il giorno” (prognoza pogody mówi, że jutro będzie padało cały dzień);
  • Robienia przewidywań i hipotez: „Penso che fra 100 anni Venezia affonderà e non esisterà più” (myślę, że za sto lat Wenecja zatonie i przestanie istnieć), „Se continueremo a vivere così, il nostro pianetà diventerà una grande discarica di plastica” (jeśli nadal będziemy żyć w ten sposób, nasza planeta stanie się wysypiskiem plastiku);
  • Obietnic i postanowień: “Tesoro, ti prometto che non fumerò mai più” (kochanie, obiecuję ci, że już nie będę palić), “Dal primo gennaio inizierò una nuova dieta e farò jogging ogni settimana” (od pierwszego stycznia zacznę nową dietę i będę biegać każdego tygodnia);
  • Wyrażania przypuszczeń i prawdopodobieństwa: “Sai quanti anni ha Marco? Boh, avrà circa 50 anni” (Wiesz, ile lat ma Marco? Będzie miał coś koło pięćdziesiątki), “Chi è quella donna con il direttore? Non so, sarà sua moglie” (Kim jest ta kobieta z dyrektorem? Nie wiem, to pewnie jego żona), „Sapete che ore sono? Saranno le dieci” (Wiecie, która jest godzina? Będzie coś koło dziesiątej).

Oczywiście mówiąc w języku włoskim o naszych planach w najbliższej przyszłości możemy użyć zarówno czasu futuro jak i presente, zupełnie tak jak w języku polskim. Warto jednak zauważyć, że stosując czas teraźniejszy, podkreślamy, że nasze plany są bardziej pewne, podczas gdy przy futuro nasza wypowiedź nabiera pewnej dozy niepewności, co oznacza, że dana czynność prawdopodobnie się wydarzy, ale jeszcze na przykład nie jest potwierdzona. Np.:

Quando ci vediamo/vedremo? – Kiedy się widzimy/zobaczymy?

Stasera andiamo/andremo al cinema. – Dziś wieczorem idziemy/pójdziemy do kina (w pierwszym przypadku mówimy, że idziemy do kina, co oznacza, że być może umówiliśmy się już z naszymi znajomymi, mamy kupione bilety itd.)

La settimana prossima Marta e Giulio comprano/compreranno una nuova macchina. – W następnym tygodniu Marta i Giulio kupują/kupią nowe auto.

Odmiana czasowników regularnych

Odmiana czasowników regularnych wygląda następująco. Warto zwrócić uwagę, że w odmianie pierwszej grupy czasowników „a” zmienia się na „e”:


Grupa I (-are)Grupa II (-ere)Grupa III (-ire)
IoCompreròLeggeròPulirò
TuCompreraiLeggeraiPulirai
Lui/leiCompreràLeggeràPulirà
NoiCompreremoLeggeremoPuliremo
VoiComprereteLeggeretePulirete
LoroComprerannoLeggerannoPuliranno

Czasowniki zakończone na „-care” i „-gare” w odmianie zyskują literkę „h”, aby zachować oryginalne brzmienie:

Cercare (szukać): cercherò – cercherai – cercherà – cercheremo – cercherete – cercheranno

Pagare (płacić): pagherò – pagherai – pagherà – pagheremo – pagherete – pagheranno

W czasownikach zakończonych na “-ciare” i „-giare” znika natomiast „i”:

Cominciare (zaczynać): comincerò – comincerai – comincerà – cominceremo – comincerete – cominceranno

Mangiare (jeść): mangerò – mangerai – mangerà – mangeremo – mangerete – mangeranno

Jak zawsze występują też czasowniki nieregularne, np.:

ESSERE = sarò – sarai – sarà – saremo – sarete – saranno

Czasowniki zakończone na “-are”, które mimo wszystko zachowują A:

FARE = farò – farai – farà – faremo – farete – faranno

STARE = starò – starai – starà – staremo – starete – staranno

DARE = darò – darai – darà – daremo – darete – daranno

Niektóre włoskie czasowniki tracą E z bezokolicznika (np.: avere = averò = avrò):

AVERE = avrò – avrai – avrà – avremo – avrete – avranno

POTERE = potrò – potrai – potrà – potremo – potrete – potranno

DOVERE = dovrò – dovrai – dovrà – dovremo – dovrete – dovranno

ANDARE = andrò – andrai – andrà – andremo – andrete – andranno

SAPERE = saprò – saprai – saprà – sapremo saprete – sapranno

VIVERE = vivrò – vivrai – vivrà – vivremo – vivrete – vivranno

VEDERE = vedrò – vedrai – vedrà – vedremo – vedrete – vedranno

CADERE = cadrò – cadrai – cadrà – cadremo – cadrete – cadranno

Niektóre włoskie czasowniki w odmianie zyskują podwójne “r”:

VENIRE = verrò – verrai – verrà – verremo – verrete – verranno

RIMANERE = rimarrò – rimarrai – rimarrà – rimarremo – rimarrete – rimarranno

BERE = berrò – berrai – berrà- berremo – berrete – berranno

VOLERE = vorrò – vorrai – vorrà – vorremo – vorrete – vorranno

TENERE = terrò – terrai – terrà – terremo – terrete- terranno

Słówka

Wydarzenia, które mogą być przydatne do konstruowania wypowiedzi z czasem przyszłym w języku włoskim:

Domani – jutro

Dopodomani – pojutrze

La settimana prossima/la prossima settimana – w następnym tygodniu

Il mese prossimo/il prossimo mese – w następnym miesiącu

L’anno prossimo/il prossimo anno – w następnym roku

Dopo/poi – potem

Fra due giorni/una settimana/un mese/tre ore – za dwa dnia/za tydzień/za miesiąc/za trzy godziny

In futuro – w przyszłości

Np.:

In futuro diventerò un famoso chirurgo. – W przyszłości zostanę znanym chirurgiem.

Fra una settimana partiremo per le vacanze. – Za tydzień wyruszymy na wakacje.

L’anno prossimo comprerete una casa tutta vostra. – W następnym roku kupicie dom całkowicie wasz.

Dopodomani andremo in piscina se avremo tempo. – Pojutrze pójdziemy na basen, jeśli będziemy mieć czas.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!