Gramatyka włoska
Forma di cortesia, czyli forma grzecznościowa język włoski

W języku włoskim, podobnie jak w polskim, istnieje forma grzecznościowa, której używa się do osób, których nie znamy lub do których zwracamy się na „Pan/Pani”. Aby stworzyć zdania z taką konstrukcją, wystarczy odmienić czasownik nie w drugiej a w trzeciej osobie liczby pojedynczej, praktycznie tak samo jak w języku polskim (np. Jak się Pani czuje?). Dodatkowo, zaimkiem osobowym, którego będziemy tu używać, jest Lei, czyli właśnie trzecia osoba liczby pojedynczej, ale rodzaju żeńskiego, bez względu na to, czy chodzi o Pana czy Panią.

Przykłady

Dove abiti? Dove abita?

Gdzie mieszkasz? Gdzie Pan/Pani mieszka?

Come stai? Come sta?

Jak się masz? Jak się Pan/Pani ma?

Cosa fai stasera? Cosa fa stasera?

Co robisz dziś wieczorem? Co robi Pan/Pani dziś wieczorem?

Di dove sei? Di dove è?

Skąd jesteś? Skąd Pan/Pani jest?

Żeby lepiej zobrazować przykładową wymianę zdań między dwiema osobami używającymi formy grzecznościowej, prezentujemy poniższy dialog:

Dialog

  • Buongiorno Signora Rossi, come sta oggi? (Dzień dobry Pani Rossi, jak się Pani dziś miewa?)
  • Non c’è male, grazie, e Lei? (Nie jest źle, a Pan?)
  • Sto benissimo. Senta, che cosa fa oggi? (Mam się świetnie. Co takiego Pani dziś robi?)
  • Forse vedo un’amica e andiamo al cinema insieme. E Lei, che programmi ha per oggi? (Być może spotkam się z przyjaciołką i pójdziemy razem do kina. A Pan, jakie ma Pan dziś plany?)
  • Niente di speciale, sto a casa e leggo un po’ e dopo metto in ordine. (Nic specjalnego, zostaję w domu, trochę poczytam, a potem posprzątam)
  • Allora buona giornata. (W takim razie miłego dnia)
  • Grazie, anche a Lei! (Dziękuję, Pani również)

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!