Gramatyka włoska
Czasowniki modalne (verbi modali) język włoski

Czasowniki modalne to grupa czasowników, która służy do wyrażania chęci, konieczności lub możliwości. Należą do niej cztery czasowniki: sapere (umieć, ale też: wiedzieć), potere (móc), volere (chcieć) oraz dovere (musieć).

Odmiana czasowników SAPERE i POTERE


SAPERE (umieć)POTERE (móc)
Iosoposso
Tusaipuoi
Lui/Leisapuò
Noisappiamopossiamo
Voisapetepotete
Lorosannopossono

Odmiana czasowników VOLERE i DOVERE


VOLERE (chcieć)DOVERE (musieć)
Iovogliodevo
Tuvuoidevi
Lui/Leivuoledeve
Noivogliamodobbiamo
Voivoletedovete
Lorovoglionodevono

Przykłady użycia w zdaniach

Posso fare una proposta? – Mogę coś zaproponować?

Dobbiamo ancora fare la spesa, volete darci una mano? – Musimy jeszcze zrobić zakupy, chcecie nam pomóc?

Non so rispondere alla tua domanda. – Nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie.

Vogliamo mangiare qualcosa. – Chcemy coś zjeść.

Oggi non potete uscire, dovete studiare. – Dzisiaj nie możecie wyjść, musicie się uczyć.

Cosa vuoi da me? – Czego ode mnie chcesz?

Luisa non può venire alla festa di sabato. – Luisa nie może przyjść na sobotnią imprezę.

Volete qualcosa da bere? – Chcecie coś do picia?

Antonio e Luigi devono finire i compiti. – Antonio i Luigi muszą skończyć pracę domową.

– Perché non puoi restare ancora un po’? – Dlaczego nie możesz jeszcze trochę zostać?

– Perché devo tornare a casa. – Ponieważ muszę wracać do domu.

Potete dormire qui, se volete. – Możecie spać tutaj, jeśli chcecie.

Devo essere completamente sincera con te. – Muszę być z tobą całkowicie szczera.

I Rossi non possono andare in montagna quest’anno. – Państwo Rossi nie mogą jechać w góry w tym roku.

Il signore Gratto vuole cambiare lavoro da tanto tempo ormai. – Pan Gratto chce zmienić pracę już od długiego czasu.

Stefania deve comprare una nuova macchina, quella vecchia si è rotta. – Stefania musi kupić nowy samochód, tamten stary się zepsuł.

Attenzione!

Z czasownikiem dovere w przeczeniu (przy dodaniu „non”) należy uważać, bo oprócz dosłownego tłumaczenia „nie musieć”, może przyjąć również inne znaczenia: „nie trzeba”, „nie możesz”, „nie wolno”, np.:


Non devi dirgli la verità. – Nie możesz/nie powinieneś mówić mu prawdy.

Con questo abbonamento non devi pagare più niente, include tutto. – Przy tym abonamencie nie trzeba płacić już za nic więcej, zawiera wszystko.

Non devi uscire di casa a quest’ora, hai capito? – Nie wolno ci wychodzić z domu o tej porze, zrozumiałeś?

Czas przeszły dokonany Passato prossimo

Sprawdź też jak czasowniki modalne zachowują się w czasie przeszłym dokonanym.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!