Gramatyka włoska
Condizionale semplice (tryb przypuszczający) język włoski

Tryb condizionale semplice jest trybem przypuszczającym, który służy do wyrażania pragnień, przypuszczeń, możliwości oraz wątpliwości w czasie teraźniejszym. Do wyrażania tego typu czynności w czasie przeszłym będzie służył tryb condizionale composto, omówiony w oddzielnej lekcji języka włoskiego.

Zastosowanie

Tryb przypuszczający condizionale semplice służy przede wszystkim do:

  • Wyrażania przypuszczeń, chęci, pragnienia w czasie teraźniejszym, np.:

Andrei al mare questo fine settimana, verresti con me? – Pojechałbym nad morze w ten weekend, pojechałabyś ze mną?

Vi piacerebbe vivere in Italia? – Chcielibyście mieszkać we Włoszech?

Stasera potremmo guardare qualcosa alla tv – Wieczorem moglibyśmy obejrzeć coś w telewizji.

  • Wyrażania wątpliwości, np.:

Secondo me Maria non lo farebbe mai al suo fidanzato. – Według mnie Maria nie zrobiłaby nigdy czegoś takiego swojemu narzeczonemu.

A nostro parere Francesca non uscirebbe con uno come lui. – Naszym zdaniem Francesca nie umówiłaby się z kimś takim jak on.

  • Stosowania próśb, pytań oraz zwrotów grzecznościowych, np.:

Vorrei prendere anche una bottiglia di vino, mi potrebbe consigliare qualcosa? – Chciałbym również zamówić butelkę wina, czy mógłby mi Pan coś polecić?

Ci dareste una mano? – Pomoglibyście nam?

Chiuderesti la finestra, per favore? – Zamknąłbyś okno, proszę?

  • Dawania porad, np.:

Al tuo posto non lo chiamerei mai – Na twoim miejscu nigdy bym do niego nie zadzwoniła. Dovresti stare più attenta mentre cucini. – Powinnaś być bardziej uważna podczas gotowania.

Se fossi in te, andrei dal dottore. – Gdybym był tobą, poszedłbym do lekarza.

Odmiana czasowników regularnych w języku włoskim


Grupa I (-are)Grupa II (-ere)Grupa III (-ire)
IoParlereiLeggereiDormirei
TuParlerestiLeggerestiDormiresti
Lui/leiParlerebbeLeggerebbeDormirebbe
NoiParleremmoLeggeremmoDormiremmo
VoiParleresteLeggeresteDormireste
LoroParlerebberoLeggerebberoDormirebbero

Najważniejsze czasowniki nieregularne to:

ESSERE: sarei – saresti – sarebbe – saremmo – sareste – sarebbero

AVERE: avrei – avresti – avrebbe – avremmo – avreste – avrebbero

FARE: farei – faresti – farebbe – faremmo – fareste – farebbero

STARE: starei – staresti – starebbe – staremmo – stareste – starebbero

DARE: darei – daresti – darebbe – daremmo – dareste – darebbero

ANDARE: andrei – andresti – andrebbe – andremmo – andreste – andrebbero

VIVERE: vivrei – vivresti – vivrebbe – vivremmo – vivreste – vivrebbero

VEDERE: vedrei – vedresti – vedrebbe – vedremmo – vedreste – vedrebbero

VENIRE: verrei – verresti – verrebbe – verremmo – verreste – verrebbero

BERE: berrei – berresti – berrebbe – berremmo – berreste – berrebbero

RIMANERE: rimarrei – rimarresti – rimarrebbe – rimarremmo – rimarreste – rimarrebbero

TENERE: terrei – terresti – terrebbe – terremmo – terreste – terrebbero

CADERE: cadrei – cadresti – cadrebbe – cadremmo – cadreste – cadrebbero

CONDURRE: condurrei – condurresti – condurrebbe – condurremmo – condurreste – condurrebbero

PORRE: porrei – porresti – porrebbe – porremmo – porreste – porrebbero

Odmiana włoskich czasowników modalnych:

SAPERE: saprei – sapresti – saprebbe – sapremmo – sapreste – saprebbero

POTERE: potrei – potresti – potrebbe – potremmo – potreste – potrebbero

DOVERE: dovrei – dovresti – dovrebbe – dovremmo – dovreste – dovrebbero

VOLERE: vorrei – vorresti – vorrebbe – vorremmo – vorreste – vorrebbero

Attenzione!

Przy pierwszej osobie liczby mnogiej (my) należy szczególnie uważać, zwłaszcza w wymowie, ponieważ formy trybu przypuszczającego i czasu przyszłego futuro w języku włoskim różni tylko jedno „m”. Dlatego w zależności od tego, czy powiemy „mangeremo” czy „mangeremmo”, będziemy mieć na myśli kolejno: „zjemy” lub „zjedlibyśmy”.

Należy też pamiętać, że przy odmianie włoskich czasowników regularnych zakończonych na „-care” lub „-gare” pojawia się głoska „h”, np.:

Cercare (szukać): cercherei – cercheresti – cercherebbe – cercheremmo – cerchereste – cercherebbero

Pagare (płacić): pagherei – pagheresti – pagherebbe – pagheremmo – paghereste – pagherebbero

W odmianie czasowników zakończonych na “-ciare” oraz „-giare” znika natomiast samogłoska „i”, np.:

Mangiare (jeść): mangerei – mangeresti – mangerebbe – mangeremmo – mangereste, mangerebbero

Cominciare (zaczynać): comincerei – cominceresti – comincerebbe – cominceremmo – comincereste – comincerebbero

Przykłady użycia w zdaniu – język włoski:

Vorrei andare al cinema questo sabato, mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo. – Chciałbym/chciałabym pójść do kina w tę sobotę, fajnie by było zobaczyć coś nowego.

Preferiresti vivere in un altro paese? – Wolałbyś mieszkać w innym kraju?

Lydia cambierebbe volentieri lavoro ma ha paura. – Lydia chętnie zmieniłaby pracę, ale się boi.

Ho preso una settimana di ferie, potremmo partire per Parigi. – Wzięłam tydzień wolnego, moglibyśmy wyjechać do Paryża.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!