Gramatyka włoska
C’È / CI SONO w języku włoskim

Wyrażenia c’è (jest, znajduje się) oraz ci sono (są, znajdują się) stosujemy, żeby wskazać, że coś się gdzieś znajduje. Składają się one z partykuły ci, która łączy się z przyimkami miejsca i bardzo często zastępuje nam jakieś miejsce w zdaniu (np. Roma è bella, ci vado domani – Rzym jest piękny, jadę tam jutro), oraz z czasownika essere w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Obie te struktury można porównać do angielskiego there is oraz there are.

C’è + singolare (liczba pojedyncza)

Ci sono + plurale (liczba mnoga)

Na przykład:

In Piazza Santa Croce c’è una chiesa e ci sono tanti turisti. – Na placu Santa Croce jest kościół i jest dużo turystów.

In classe c’è un grande orologio. – W klasie znajduje się wielki zegar.

Al cinema ci sono molte persone. – W kinie jest wiele osób.

Nel mio giardino c’è un grande albero e ci sono tanti fiori. – W moim ogrodzie jest duże drzewo i jest wiele kwiatów.

Nel frigorifero c’è una birra e ci sono due bottiglie di latte. – W lodówce jest jedno piwo i są dwie butelki mleka.

Sul tavolo ci sono due libri. – Na stole są dwie ksiązki.

Nella mia camera c’è una porta e ci sono tre finestre. – W moim pokoju są jedne drzwi i trzy okna.

Pytania

C’è il mare in Italia? Sì, c’è. – Jest morze we Włoszech? Tak, jest.

Ci sono i fiori sul balcone? No, non ci sono. – Są kwiaty na balkonie? Nie, nie ma.

C’è il vino in frigorifero? No, non c’è. – Jest wino w lodówce? Nie, nie ma.

C’è la televisione nella tua camera? Sì, c’è. – Jest telewizor w twoim pokoju? Tak, jest.

Ci sono molti centri commerciali nella tua città? No, non ci sono. – Jest wiele centrów handlowych w twoim mieście? Nie, nie ma.

C’è il gatto dei vicini in giardino? No, adesso non c’è. – Jest kot sąsiadów w ogrodzie? Nie, teraz go nie ma.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!