Gramatyka włoska
Avverbi, czyli przysłówki język włoski

Avverbi to nieodmienna część mowy, która odpowiada na pytanie „jak?”. Możemy wyróżnić między innymi:

  • Przysłówki miejsca

Vicino (a) – blisko (czegoś)

Lontano (da) – daleko (od czegoś)

Su – na górze

Giù – na dole

Sopra – nad

Sotto – pod

Intorno (a) – dookoła

Ovunque/dovunque – wszędzie, dokądkolwiek

Dappertutto – wszędzie

Qui – tu

Lì – tam

Dentro – wewnątrz

Fuori – na zewnątrz

Dietro – za, z tyłu

Davanti (a) – przed (czymś)

Accanto (a) – blisko (czegoś)

Di fronte (a) – naprzeciwko (czegoś)

La farmacia si trova di fronte all’ospedale. – Apteka znajduje się naprzeciwko szpitala.

Aspetta fuori! – Poczekaj na zewnątrz.

Guardati intorno, cosa vedi? – Rozejrzyj się dookoła, co widzisz?

Il nostro sospettato potrebbe essere ovunque. – Nasz podejrzany mógłby być wszędzie.

  • Przysłówki czasu oraz częstotliwości, np.:

Presto – wcześnie

Tardi – późno

Spesso – często

Raramente – rzadko

Sempre – zawsze

Mai – nigdy

Occasionalmente – okazjonalnie

Costantemente – stale, ciągle

Regolarmente – regularnie

Adesso/ora – teraz

Dopo – potem

Di nuovo – znowu, ponownie

Prima di – przed (zrobieniem czegoś)

Ultimamente/recentemente – ostatnio

Subito – natychmiast, od razu

Oggi – dziś

Domani – jutro

Ieri – wczoraj

Poi – później

Puntualmente – punktualnie

Oggi mi sono svegliata presto. – Dziś wcześnie się obudziłam.

Pensiamo spesso alla nostra famiglia. – Często myślimy o naszej rodzinie.

Vieni qui subito! – Przyjdź tutaj natychmiast!

Non siete mai stati in Italia. – Nigdy nie byliście we Włoszech.

  • Przysłówki sposobu, np.:

Bene – dobrze

Male – źle

Velocemente – szybko

Lentamente – wolno

Allegramente – radośnie

Gentilmente – miło

Felicemente – szczęśliwie

Cautamente – ostrożnie

Certamente – z pewnością

Silenziosamente – cicho

Volentieri – chętnie

Parli bene l’italiano, dove l’hai imparato? – Dobrze mówisz po włosku, gdzie się go nauczyłeś?

Siamo felicemente sposati da diciannove anni. – Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od 19 lat.

Cammina lentamente, senza fretta. – Idź powoli, bez pośpiechu.

Oggi si sentono male, devono rimanere a casa. – Dziś czują się źle, muszą zostać w domu.

  • Przysłówki ilości oraz natężenia, np.:

Molto – bardzo

Poco – mało

Più – więcej

Meno – mniej

Abbastanza – wystarczająco

Sufficientemente – wystarczająco, dostatecznie

Troppo – za dużo, zbyt

Tanto – bardzo, wiele

Parecchio – sporo

Mi piacciono molto le tue nuove scarpe! – Bardzo mi się podobają twoje nowe buty.

Sei stata abbastanza chiara al riguardo. – Byłaś wystarczająco jasna, jeśli o to chodzi.

Più ti ascolto, meno capisco. – Im więcej cię słucham, tym mniej rozumiem.

Abbiamo mangiato troppo, siamo pieni. – Zjedliśmy za dużo, jesteśmy pełni.

  • Przysłówki wątpliwości, np.:

Forse/magari – być może

Probabilmente – prawdopodobnie

Eventualmente – ewentualnie, potencjalnie

Forse non dovrei andarci, non ho voglia. – Być może nie powinnam tam iść, nie mam ochoty.

Questo fine settimana probabilmente andremo al mare, ovviamente se non pioverà. – W ten weekend prawdopodobnie pojedziemy nad morze, oczywiście jeśli nie będzie padać.

Questa casa è perfetta per una coppia, eventualmente anche una coppia con un bambino. – Ten dom jest idealny dla pary, ewentuanie również dla pary z dzieckiem.

Jak tworzy się przysłówek w języku włoskim?

Przysłówki najczęściej tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika przyrostka „-mente”.

  • Jeśli przymiotnik jest zakończony na „-o”, przekształcamy go na wersję żeńską i dopiero od niej tworzymy przysłówek, np.:

Ovvio (oczywisty) ovvia (oczywista) ovviamente (oczywiście)

Lento (wolny) lenta (wolna) lentamente (powoli)

Sicuro (pewny) sicura (pewna) sicuramente (z pewnością, na pewno)

  • Jeśli w liczbie pojedynczej przymiotnik jest zakończony na „-e” (forma żeńska lub męska), zostawiamy końcówkę bez zmian, np.:

Veloce (szybki/szybka) velocemente (szybko)

Cortese (uprzejmy) cortesemente (uprzejmie)

  • Przymiotniki zakończone na „-le” oraz „-re” tracą literkę „e”, np.:

Gentile (miły/miła) gentilmente (miło, uprzejmie)

Probabile (prawdopodobny) probabilmente (prawdopodobnie)

Regolare (regularny) regolarmente (regularnie)

Mensile (miesięczny) mensilmente (miesięcznie)

  • Niektóre przysłówki nie mają końcówki „-mente” i tworzą się nieregularnie, np.:

Buono (dobry) bene

Cattivo (zły) male (źle)

Należy również pamiętać o tym, że niektóre przymiotniki mogą być używane zamiennie z przysłówkami, mając nadal to samo znaczenie. Do takich przymiotników należy na przykład:

Veloce (szybki, szybko)

Forte (głośny, głośno)

Non guidare troppo veloce/velocemente. – Nie prowadź auta za szybko.

Parla forte/fortemente, il nonno è sordo. – Mów głośno, dziadek jest głuchy.

Miejsce przysłówka w zdaniu język włoski

Jeśli chodzi o miejsce przysłówka w zdaniu, najczęściej występuje on po czasowniku lub przed przymiotnikiem oraz innym przysłówkiem, którym towarzyszy. Np.:

Marco e io ci telefoniamo spesso. – Marek i ja często do siebie dzwonimy.

Conoscete bene l’Italia? – Znacie dobrze Włochy?

Gli italiani guidano incautamente. – Włosi jeżdżą nieostrożnie.

Sei stato molto gentile. – Byłeś bardzo miły.

Il tuo capo è più arrogante del mio. – Twój szef jest bardziej arogancki niż mój.

Ce la caviamo abbastanza bene con il computer. – Dajemy sobie całkiem nieźle radę z komputerem.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!