Gramatyka włoska
Aggettivi e pronomi dimostrativi, czyli przymiotniki i zaimki wskazujące włoski

Przymiotniki i zaimki wskazujące, jak sama nazwa mówi, wskazują na określoną osobę lub przedmiot. Końcówkę dopasowują one do rodzaju i liczby określanego przedmiotu, a dodatkowo nie występuje przed nimi żaden rodzajnik. Pod tym względem działają zresztą podobnie jak angielskie odpowiedniki this, that, these i those, więc dla kogoś, kto je zna, na pewno będzie to znaczne ułatwienie przy nauce tych włoskich.

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj męskiRodzaj żeński
Questo (ten)Questa (ta)Questi (ci)Queste (te)
Quel, quello, quell’ (tamten)Quella, quell’ (tamta)Quei, quegli (tamci)Quelle (tamte)

W języku włoskim aggettivi dimostrativi questo, questa, questi oraz queste stosujemy do wskazania osoby lub przedmiotu, znajdujących się blisko nas. Dodatkowo, jeśli dany rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczyna się od samogłoski, można skrócić formy questo i questa do quest’, np.:

Questo ragazzo – ten chłopak

Questa ragazza – ta dziewczyna

Questi ragazzi – ci chłopcy

Queste ragazze – te dziewczyny

Quest’amico – ten przyjaciel

Quest’amica – ta przyjaciółka

Questi amici – ci przyjaciele

Queste amiche – te przyjaciółki

Włoskie przymiotniki takie jak quel, quello, quell’, quella, quei, quegli, quelle określają osobę lub przedmiot, znajdujące się daleko od osoby mówiącej, zarówno fizycznie, jak i metaforycznie. W tym przypadku również odległe wspomnienia, coś co przywołujemy z naszej pamięci, będzie raczej określane właśnie tymi przymiotnikami, np.:

Quel ragazzo – tamten chłopak

Quello zaino – tamten plecak

Quell’isola – tamta wyspa

Quella commessa – tamta sprzedawczyni

Quei libri – tamte książki

Quegli specchi – tamte lustra

Quelle scarpe – tamte buty

Zaimków wskazujących jest odrobinę mniej, ponieważ nie dopasowują się już ściśle do rzeczownika, który został wspomniany wcześniej, a jedynie do rodzaju oraz liczby. Służą one do zastąpienia przedmiotu, który padł w pierwszej części zdania bez konieczności powtarzania go w dalszej części wypowiedzi, np.:

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj męskiRodzaj żeński
Questo (ten)Questa (ta)Questi (ci)Queste (te)
Quello (tamten)Quella (tamta)Quelli (tamci)Quelle (tamte)

Il mio vestito è più bello di quello. – Moja sukienka jest piękniejsza niż tamta.

Questa casa è grande quanto quella che abbiamo visto ieri. – Ten dom jest tak samo duży jak tamten, który widzieliśmy wczoraj.

Queste scarpe blu sono meno eleganti di quelle nere. – Te niebieskie buty są mniej eleganckie niż tamte czarne.

Questi orecchini sono carini, ma io preferisco quelli. – Te kolczyki są śliczne, ale ja wolę tamte.

Zaimki wskazujące mogą zostać użyte również w ogólnym znaczeniu jako „to” lub „tamto”, tylko i wyłącznie w rodzaju męskim. Np.:

Questo è quello che volevi? – To jest to, czego chciałeś?

Tutto quello che hai detto l’altra sera è vero. – Wszystko to, co powiedziałeś tamtego wieczoru, jest prawdą.

Non parliamo di quello, cambiamo l’argomento! – Nie rozmawiajmy o tamtym (co się stało), zmieńmy temat.

Gramatyka
W tej chwili przeglądasz lekcję gramatyczną.
Uczysz się j. niemieckiego
? Odwiedź stronę podstawy niemieckiego!